نمایش همه 9 نتایج

-17%

عسل اکالیپتوس

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 250000 تومان است.

نوع عسل: عسل اکالیپتوس

محل برداشت: قم

زمان برداشت: تابستان 1401

درصد ساکاروز:  3درصد

سایز بسته بندی: نیم کیلویی و یک کیلویی

جنس ظرف: پت

-17%

عسل بهارنارنج

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 250000 تومان است.

نوع محصول : عسل بهارنارنج

محل برداشت: مازندران

زمان برداشت: اواخر بهار1401

درصد ساکاروز:  5 درصد

سایز بسته بندی: نیم کیلویی و یک کیلویی

جنس ظرف: پت

-12%

عسل شوید

قیمت اصلی 290000 تومان بود.قیمت فعلی 255000 تومان است.

نوع محصول: عسل شوید

محل برداشت: اصفهان

زمان برداشت: تابستان 1401

درصد ساکاروز:  4درصد

سایز بسته بندی: نیم کیلویی و یک کیلویی

جنس ظرف: پت

-14%

عسل کنار

قیمت اصلی 350000 تومان بود.قیمت فعلی 300000 تومان است.

نوع محصول: عسل کنار

محل برداشت: بندرعباس

زمان برداشت: اواخر تابستان 1401

درصد ساکاروز:  6درصد

سایز بسته بندی: نیم کیلویی و یک کیلویی

جنس ظرف: پت

-15%

عسل کوهستان

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 220000 تومان است.

نوع محصول: عسل کوهستان

محل برداشت: لرستان

زمان برداشت: تابستان 1401

درصد ساکاروز: 5 درصد

سایز بسته بندی: نیم کیلویی و یک کیلویی

جنس ظرف: پت

-11%

عسل گشنیز

قیمت اصلی 280000 تومان بود.قیمت فعلی 250000 تومان است.

نوع محصول: عسل گشنیز

محل برداشت: کرمانشاه

زمان برداشت: خرداد 1401

درصد ساکاروز: 4 درصد

سایز بسته بندی: نیم کیلویی و یک کیلویی

جنس ظرف: پت

-18%

عسل گون زرد

قیمت اصلی 220000 تومان بود.قیمت فعلی 180000 تومان است.

نوع محصول: عسل گون زرد

محل برداشت: لرستان

زمان برداشت: تیر 1401

درصد ساکاروز: 4 درصد

سایز بسته بندی: نیم کیلویی و یک کیلویی

جنس ظرف: پت

-11%

عسل یونجه

قیمت اصلی 280000 تومان بود.قیمت فعلی 250000 تومان است.

نوع محصول: عسل یونجه

محل برداشت: همدان

زمان برداشت: تابستان 1401

درصد ساکاروز: 3 درصد

سایز بسته بندی: نیم کیلویی و یک کیلویی

جنس ظرف: پت

-19%

عسل آویشن تبريز يك كيلويي زنبورستان عسل مطهر

قیمت اصلی 320000 تومان بود.قیمت فعلی 260000 تومان است.

نوع محصول: عسل آویشن طبيعي

محل برداشت: تبریز

زمان برداشت: تابستان 1401

درصد ساکاروز: 1.5 درصد

سایز بسته بندی: نیم کیلویی و یک کیلویی

جنس ظرف: پت