۰ تومان
0
خريد كندوي عسل, زنبورداري

چگونه زنبودار شویم/// قسمت دوم

بخش دوم از مقاله چگونه زنبوردار شویم ….. قسمت چهارم » زنبورداری چگونه شغلی است عزیزان قبل از ورود به هر شغلی باید شان و منزلت ، جایگاه اجتماعی، میزان درآمد ، مشکلات و… آن شغل را شناخت . دراین مقاله در رابطه با شان و منزلت این شغل شریف صحبت می کنیم. آشنایی با …

ادامه مطلب
X